Η Δυναμική της Κυπριακής Οικονομίας ΙΙ

Κωδικός μαθήματος:

BSM 420

Τίτλος μαθήματος:

Η Δυναμική της Κυπριακής Οικονομίας ΙΙ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να εκθέσει τους φοιτητές σε μια επιλογή από τρέχοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, μερικά από τα οποία θα είναι μέσα από μια σειρά σεμιναρίων από μια επιλογή προσκεκλημένων ομιλητών που ειδικεύονται σε διάφορες πτυχές της κυπριακής οικονομίας.