Εταιρικό Δίκαιο ΙI

Κωδικός μαθήματος:

ACF 225

Τίτλος μαθήματος:

Εταιρικό Δίκαιο ΙI

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα έρχεται να συμπληρώσει το μάθημα «Εταιρικό Δίκαιο I» και επιχειρεί την  ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών εννοιών και του Εταιρικού Δικαίου. συνδυάζοντας θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διάφορες εταιρικές και χρηματοοικονομικές μορφές και συνθέσεις, τους νόμους που τις διέπουν και τις συνέπειες των νόμων αυτών στην εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία.  Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και τους τρόπους διοίκησης τους.