Εταιρική Διακυβέρνηση

Κωδικός μαθήματος:

ACF 329

Τίτλος μαθήματος:

Εταιρική Διακυβέρνηση

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να εισαγάγει τους φοιτητές στην εταιρική διακυβέρνηση, περιγράφοντας το νομικό και θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κυβερνώνται οι επιχειρήσεις και την ανάπτυξη διεθνών κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης. Εξετάζονται ειδικά ζητήματα διακυβέρνησης, όπως ο ρόλος και η συμβολή της χρηματοοικονομικής αναφοράς, οι δομές διακυβέρνησης, ο ρόλος των θεσμικών επενδυτών και το αμφιλεγόμενο θέμα των αμοιβών και της ανταμοιβής των στελεχών. Αναφέρεται σε πραγματικές περιπτώσεις για την απεικόνιση κυβερνητικών προβλημάτων.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

• να μελετήσει την εταιρική διακυβέρνηση στο οικονομικό, πολιτικό και νομικό της πλαίσιο
• να αναλύει διαφορετικές πνευματικές θέσεις σχετικά με την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των εταιρειών
• να εξετάσουν συγκριτικά διεθνή μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης
• να εισαγάγει θέσεις πολιτικής και συζητήσεις σχετικά με την καλύτερη διακυβέρνηση.