Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

Κωδικός Μαθήματος:

CFG 104

Τίτλος Μαθήματος:

Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Η έκθεση των φοιτητών σε μια κριτική κατανόηση των συγχρόνων θεμάτων της εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας  με εστίαση στην ανάγκη ηθικής συμπεριφοράς.