Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

Κωδικός μαθήματος:

CFG-104

Τίτλος μαθήματος:

Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Η έκθεση των φοιτητών σε μια κριτική κατανόηση των συγχρόνων θεμάτων της εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας με εστίαση στην ανάγκη ηθικής συμπεριφοράς.