Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Αναφορές

Κωδικός μαθήματος:

ACF 439

Τίτλος μαθήματος:

Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Αναφορές

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να διασφαλίζουν ότι οι φοιτητές εφαρμόζουν την κατάλληλη κρίση και τεχνική ικανότητα κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για σύνθετες επιχειρηματικές οντότητες.