Εργαλεία Αξιολόγησης στις Εξαρτήσεις

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-125

Τίτλος Μαθήματος:

Εργαλεία Αξιολόγησης στις Εξαρτήσεις

ECTS:

8

Στόχοι Μαθήματος

Η παροχή προς τους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, έτσι ώστε να αποκτήσουν:

  • Κατανόηση βασικών στοιχείων της ψυχολογικής αξιολόγησης
  • Βασικές ικανότητες λήψης ιστορικού, κλινικής παρατήρησης, κλινικής συνέντευξης
  • Εξοικείωση με βασικές ψυχομετρικές έννοιες όπως η ψυχομετρική μέθοδος, η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, το δείγμα στάθμισης κ.α.
  • Εξοικείωση με την χορήγηση και ανάλυση σημαντικών ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης προσωπικότητας (ΜΜΡΙ-2) και γνωστικής λειτουργικότητας (Κλίμακες Wechsler)
  • Εξοικείωση με την χορήγηση και ανάλυση συγκεκριμένων ψυχομετρικών εργαλείων σχετικών με χρήση ουσιών και αλκοόλ καθώς και γενικότερων εθιστικών συμπεριφορών
  • Ειδικές γνώσεις ανάλυσης του ψυχομετρικού ερωτηματολογίου προσωπικότητας ΜΜΡΙ-2, σχετικά με την εκτίμηση ατόμων με χρήση ουσιών / αλκοόλ καθώς και με ειδικές μελέτες του ερωτηματολογίου για άτομα με εξαρτήσεις

Ειδικές χρήσεις ψυχομετρικής αξιολόγησης εξαρτημένων ατόμων για δικαστικούς σκοπούς