Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδικός μαθήματος:

CST 232

Τίτλος μαθήματος:

Επιχειρησιακή Έρευνα

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση σας με την χρήση ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών, στην εκμάθηση και χρήση μοντέλων και εφαρμογών για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, ως βασικού συστατικού επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων.