Επιχειρηματικότητα και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Κωδικός Μαθήματος:

IEN 603

Τίτλος Μαθήματος:

Επιχειρηματικότητα και Στρατηγικός Σχεδιασμός

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός είναι η επεξήγηση των τεχνικών προετοιμασίας ενός επιχειρηματικοί σχεδίου σε πρακτικές εφαρμογές.  Επομένως οι φοιτητές εμπλέκονται από την αρχή στις διαδικασίες και βήματα δράσης του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Το μάθημα υποστηρίζεται από λογισμικό που βοηθά τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.