Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Κωδικός μαθήματος:

BSM 419

Τίτλος μαθήματος:

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να εξηγήσουμε τα θεωρητικά θεμέλια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε πρακτικές, συγκεκριμένες εφαρμογές. Έτσι, οι φοιτητές συμμετέχουν εξαρχής στην εξέταση της ανάπτυξης εταιρικών προϊόντων, της αξιολόγησης της αγοράς, των καινοτόμων τεχνικών, των μέσων παρουσίασης και προώθησης μιας επιχειρηματικής ιδέας και των προκλήσεων εφαρμογής.