Επιχειρηματικά Παιχνίδια και Στρατηγικές

Κωδικός μαθήματος:

BSM 431

Τίτλος μαθήματος:

Επιχειρηματικά Παιχνίδια και Στρατηγικές

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στη στρατηγική σκέψη που εφαρμόζεται σε διοικητικές καταστάσεις. Αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη γλώσσα και τα εργαλεία της θεωρίας παιγνίων, των οικονομικών και της διοίκησης, αναπτύσσει ένα συνεκτικό και λογικό πλαίσιο που βοηθά στην ανάλυση πραγματικών επιχειρηματικών καταστάσεων.