Επιστήμη Διοίκησης

Κωδικός μαθήματος:

CST 333

Τίτλος μαθήματος:

Επιστήμη Διοίκησης

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να εισαχθούν οι φοιτητές σε προβλήματα επιχειρηματικών αποφάσεων ως ποσοτικά μοντέλα που θα επιτρέψουν τον καθορισμό βέλτιστων αποφάσεων και την επίδραση της αλλαγής στην πολιτική ή το περιβάλλον.