Επικοινωνία και Ανάπτυξη Γλωσσικών Ικανοτήτων

Κωδικός μαθήματος:

PRL 130

Τίτλος μαθήματος:

Επικοινωνία και Ανάπτυξη Γλωσσικών Ικανοτήτων

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν την προηγούμενη εμπειρία τους στην Αγγλική γλώσσα και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια καλή γνώση ορισμένων από τις σύνθετες δομές της, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν σε ένα αυξανόμενο φάσμα κοινωνικών και εργασιακών καταστάσεων.