Εξαρτήσεις και Χρήστες

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-111

Τίτλος Μαθήματος:

Εξαρτήσεις και Χρήστες

ECTS:

8

Στόχοι Μαθήματος

Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους φοιτητές/τριες, έτσι ώστε να:

  • αποκτήσουν μια βασική γνώση του ορισμού και των διαγνωστικών κριτηρίων της εξάρτησης.
  • Μπορούν να κατονομάζουν τα διάφορα αιτιολογικά μοντέλα που υιοθετήθηκαν εξελικτικά στην κατανόηση του φαινομένου των εξαρτήσεων.
  • Κατανοούν παράγοντες που οδηγούν στην εξάρτηση.
  • Έχουν καλή αντίληψη για τις διάφορες νόμιμες και παράνομες ουσίες εξάρτησης και την εξάρτηση στον τζόγο και τα διαδικτυακά παιχνίδια.
  • Κατανοούν τα θεραπευτικά μοντέλα των εξαρτήσεων.
  • Γνωρίζουν σε γενικές γραμμές την εικόνα του φαινομένου στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη μέσα από βασικούς στατιστικούς δείκτες και κύρια θέματα πολιτικής.