Εισαγωγή στο Management

Κωδικός μαθήματος:

BSM 111

Τίτλος μαθήματος:

Εισαγωγή στο Management

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην επιστήμη του Management. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να εξοικειωθείτε με τις βασικές Αρχές και τις Θεωρίες του Management καθώς και στο να διακρίνετε τους διάφορους τύπους των επιχειρησιακών λειτουργιών. Παράλληλα θα κατανοήσετε  μερικά από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διευθυντικά στελέχη και αφορούν  στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην καθοδήγηση και στον  έλεγχο στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.