Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-110

Τίτλος Μαθήματος:

Εισαγωγή στη Συμβουλευτική

ECTS:

8

Στόχοι Μαθήματος

Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους φοιτητές/τριες, έτσι ώστε να:

  • αποκτήσουν μια βασική γνώση των κυριότερων θεωριών συμβουλευτικής.
  • αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική γνώση για εφαρμογή τεχνικών συμβουλευτικής.
  • αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη για ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση συμβουλευτικής και να ενεργούν πάντοτε με δεοντολογικό τρόπο.