Εισαγωγή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Κωδικός μαθήματος:

HCA-602

Τίτλος μαθήματος:

Εισαγωγή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα έχει σαν στόχο την εμπλοκή φοιτητών σε διαλέξεις, κατ’ οικον εργασίες, συζητήσεις και παρουσιάσεις για ανάπτυξη των ικανοτήτων ομαδικής εργασίας και λύσεων προβλημάτων. Το μάθημα προσφέρεις μια ολοκληρωμένη αντίληψη και κατανόηση της διοίκησης μονάδων υπηρεσιών υγείας και μια εμβάθυνση στη χρήση διοικητικών εργαλείων του τομέα.