Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

Κωδικός μαθήματος:

GMA-604

Τίτλος μαθήματος:

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει να δώσει στους μαθητές μια εκτίμηση της προοπτικής και των εργαλείων που διατίθενται στους επαγγελματίες λογιστικής και χρηματοοικονομικών, καθώς και τους περιορισμούς και τις επιφυλάξεις όσον αφορά τις παρεχόμενες οικονομικές πληροφορίες.