Διοίκηση Μάρκετινγκ I

Κωδικός μαθήματος:

BSM 331

Τίτλος μαθήματος:

Διοίκηση Μάρκετινγκ I

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα Διοίκηση Μάρκετινγκ παρέχει στους φοιτητές μια συνολική αποτύπωση του γνωστικού αντικειμένου του μάρκετινγκ. Παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των υλικών απαιτήσεων μιας κοινωνίας και των οικονομικών προτύπων ή ανταποκρίσεών της, για αναγνώριση και κατανόηση των αναγκών των πελατών και προτάσεις λύσεων που ικανοποιούν τους πελάτες και παράγουν κέρδος για τους μετόχους.