Διεθνείς Επιχειρήσεις

Κωδικός Μαθήματος:

GMA 608

Τίτλος Μαθήματος:

Διεθνείς Επιχειρήσεις

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει βαθιά γνώση εργαλείων και πρακτικών που βοηθούν στην αναγνώριση και ερμηνεία διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι φοιτητές  θα αναλύσουν διεθνείς στρατηγικές Μάνατζμεντ και Επενδύσεων. Το μάθημα αναδύεται μέσα από διεθνείς επιχειρηματικές θεωρίες και πρακτικές που βοηθούν στη κατανόηση του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στοχεύει στην παροχή προς τους φοιτητές πρακτικών εργαλείων και θεωρητικής γνώσης αναφορικά με το διεθνές εμπόριο και την αναγνώριση πρακτικών θεμάτων που τίθενται ενώπιον διευθυντών σε διεθνείς επιχειρηματικές συνθήκες. Οι φοιτητές μελετούν διεθνείς επιχειρήσεις σε εθνικό αλλά και εταιρικό επίπεδο.