Διεθνής Λογιστική

Κωδικός μαθήματος:

ACF 448

Τίτλος μαθήματος:

Διεθνής Λογιστική

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να εξετάσουν τις λογιστικές αρχές, πρακτικές και τάσεις στο διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον και να τονίσουν τις πρόσθετες διαστάσεις της διεθνούς χρηματοοικονομικής διαχείρισης που βιώνουν οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.