Διεθνές Μαρκετινγκ

Κωδικός Μαθήματος:

IEN 606

Τίτλος Μαθήματος:

Διεθνές Μαρκετινγκ

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εμβάθυνση των φοιτητών σε μια συστηματική προσέγγιση του Μάρκετινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εστίαση είναι σε νοητικά και αναλυτικά εργαλεία που επιτρέπουν σε Μάρκετινγκ Μάνατζερ να αναπτύσσουν αποτελεσματικές διεθνείς στρατηγικές Μάρκετινγκ.