Διεθνές Μάρκετινγκ

Κωδικός μαθήματος:

GMA-606

Τίτλος μαθήματος:

Διεθνές Μάρκετινγκ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για ευθύνες γενικών διευθυντών επιφορτισμένων  με την εστίαση στην εισαγωγή της φιλοσοφίας Μάρκετινγκ σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Οι φοιτητές εκτίθενται σε μια στρατηγική θεώρηση του Μάρκετινγκ, κατανοώντας τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών σαν οδηγό στην καθοδήγηση του οργανισμού στην δημιουργία και διατήρηση αξίας για τον πελάτη.