Διεθνές Μάνατζμεντ I

Κωδικός μαθήματος:

BSM 311

Τίτλος μαθήματος:

Διεθνές Μάνατζμεντ I

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν την πολλαπλότητα των παραγόντων που εμπλέκονται στη διεθνή διαχείριση και να δώσουν προτεραιότητα στον αντίκτυπο και τη σημασία τους. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις επιπτώσεις μιας σταδιοδρομίας σε μια παγκόσμια αγορά.