Διαχειριστική Έρευνα και Έκθεση

Κωδικός μαθήματος:

BIS 422

Τίτλος μαθήματος:

Διαχειριστική Έρευνα και Έκθεση

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Για να μπορέσουν οι μαθητές να διεξαγάγουν έρευνα χρησιμοποιώντας δευτερογενή δεδομένα και να αναφέρουν την έρευνα αυτή με επαγγελματικό τρόπο.

Ο κύριος στόχος είναι να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα, προσφέροντας την ευκαιρία να ερευνηθεί μια βιομηχανία ή ένας τομέας όπου αναζητείται εργασία.