Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Κωδικός Μαθήματος:

IEN 601

Τίτλος Μαθήματος:

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Η Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι θέμα που απασχολεί την πλειονότητα των οργανισμών στο παρόν. Τα κύματα αλλαγής στο επιχειρηματικό περιβάλλον περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες που αναγκάζουν τομείς και οργανισμούς να βρουν νέους τρόπους ανταγωνισμού και επιβίωσης. Όπως μια καταιγίδα νέων προϊόντων αναπτύσσεται τάχιστα, έτσι αναδύονται και νέοι τρόποι εκτέλεσης εργασιών (διαδικασίες) για να υποβοηθούσουν τις εταιρείες να γίνουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Για την αντιμετώπιση αυτών των κυμάτων αλλαγής οι οργανισμοί πρέπει να βρουν τρόπους διαχείρισης και μάνατζμεντ της καινοτομίας και τεχνολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ακριβώς να δώσει  στους φοιτητές τα εφόδια για το σκοπό αυτό μέσα σε ένα πνεύμα επιχειρηματικότητας.