Διαχείριση Μάρκετινγκ II

Κωδικός μαθήματος:

BSM 341

Τίτλος μαθήματος:

Διαχείριση Μάρκετινγκ II

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία των επιτυχημένων προγραμμάτων μάρκετινγκ ταιριάζουν μεταξύ τους
  • αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν εμπειρία στη διαμόρφωση και την εφαρμογή στρατηγικής μάρκετινγκ
  • επιλέξουν συγκεκριμένες τακτικές μάρκετινγκ που θα υποστήριζαν μια καθορισμένη στρατηγική.
  • περιγράφουν τους τρόπους κατανομής των πόρων σε όλες τις επιχειρήσεις, τα τμήματα και τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ
  • επιχειρηματολογούν και να συζητούν σημαντικά στρατηγικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί διευθυντές Μάρκετινγκ.