Διαχείριση Κινδύνων-Ρίσκου στις Υπηρεσίες Υγείας

Κωδικός Μαθήματος:

HCA 606

Τίτλος Μαθήματος:

Διαχείριση Κινδύνων-Ρίσκου στις Υπηρεσίες Υγείας

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα είναι καθοδηγητικό για τους επαγγελματίες διαχείρισης ρίσκων στις υπηρεσίες υγείας. Καλύπτει τις βασικές έννοιες, τις πρακτικές εργοδοτησης και γενικές στρατηγικές διαχείρισης ρίσκου. Αναφέρεται επίσης σε συγκεκριμένους τομείς όπως η ιατρική παράληψη, στρατηγικες μείωσης ευθύνης, διαχείριση θέσεων και εναλλακτικές νομικές πρακτικές.  Δίνει έμφαση στους εξωτερικούς ασθενείς και τα ρίσκα που προκύπτουν από την τήρηση ηλεκτρονικών ιστορικών ασθενών. Αναφέρεται σε ακαδημαϊκά ιατρικά πλαίσια και την επίδραση τους στην παράδοση υπηρεσιών υγείας και περιλαμβάνει όλους τους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων.