Διατριβή Επιπέδου Μάστερ

Κωδικός μαθήματος:

GMA-611

Τίτλος μαθήματος:

Διατριβή Επιπέδου Μάστερ

ECTS:

15

Περιγραφή Μαθήματος

Η διατριβή για τον τίτλο σπουδών ΜΒΑ είναι μια ερευνητική διαδικασία διερεύνησης ενός συγχρόνου θέματος του Μάνατζμεντ με την χρήση πρωτογενών και δευτερογενών διερευνήσεων, τεχνικών και δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να ενσωματώνει, ενοποιεί την γνώση των υπολοίπων μαθήματων με σκοπό την  επίλυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών προβλημάτων, η οποία υποστηρίζεται από κατάλληλη θεωρητική και νοητική ανάλυση.