Δεοντολογία Συμβούλου

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-113

Τίτλος Μαθήματος:

Δεοντολογία Συμβούλου

ECTS:

6

Στόχοι Μαθήματος

Η ηθική και δεοντολογία στη συμβουλευτική και οι βασικές ηθικές αρχές στην ενάσκηση του επαγγέλματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των συμβούλων. Παράλληλα, καθώς στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναπόφευκτα εμπλέκονται ζητήματα που αφορούν σε ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι συμβουλευόμενοι, στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν και θα αναλυθούν τόσο η συσχέτιση ανάμεσα στις έννοιες της «Αξίας» και της «Ηθικής», όσο και οι πιθανές τεχνικές επίλυσης ηθικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές Νομικές και Θεσμικές Υποχρεώσεις του Συμβούλου όπως προκύπτουν από τις κείμενες Νομοθεσίες, οι πλείστες εκ’ των οποίων αποτελούν Ευρωπαϊκές Οδηγίες και έχουν επικυρωθεί στα νομικά συστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου.