Δεοντολογία στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική

Κωδικός μαθήματος:

ACF 319

Τίτλος μαθήματος:

Δεοντολογία στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Προώθηση της συνειδητοποίησης της ηθικής ευθύνης των ατόμων που επιδιώκουν μια σταδιοδρομία στη λογιστική ή σε όσους εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά ρόλους, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν κριτικά το ρόλο που διαδραματίζει το λογιστικό επάγγελμα στη διατήρηση των δεοντολογικών προτύπων.