Δίκαιο Επιχειρήσεων IΙ

Κωδικός μαθήματος:

BSM 122

Τίτλος μαθήματος:

Δίκαιο Επιχειρήσεων IΙ

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί την συνέχεια του μαθήματος Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές πτυχές, τις έννοιες και τις αρχές που συνθέτουν το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά το κοινό δίκαιο και το κυπριακό νομικό σύστημα. Για την επίτευξη των σκοπών του συνδυάζεται η θεωρητική γνώση και η πρακτική εφαρμογή της. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην ολοκλήρωση  της  εξέτασης του δικαίου των συμβάσεων  και στην  εισαγωγή των φοιτητών στο περί αμέλειας δίκαιο. Συνολικά, το Δίκαιο των Επιχειρήσεων έχει ως στόχο να εφοδιάσει τον φοιτητή με τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση νομικών σχέσεων και νομικών προβλημάτων, οι οποίες αναφύονται στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.