Γενική Πρόληψη

Κωδικός Μαθήματος:

CNS-121

Τίτλος Μαθήματος:

Γενική Πρόληψη

ECTS:

7

Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση σε βάθος των προστατευτικών παραγόντων που θωρακίζουν το άτομο απέναντι στην έναρξη χρήσης, και κατάχρησης, εξαρτησιογόνων ουσιών ή/και ενασχόλησης με τυχερά (διαδικτυακά ή μη) παιχνίδια.