Βασικές Αρχές Υπολογιστών και Εργαλεία Εφαρμογών Ι

Κωδικός μαθήματος:

CST 110

Τίτλος μαθήματος:

Βασικές Αρχές Υπολογιστών και Εργαλεία Εφαρμογών Ι

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο γνώσεων στην Πληροφορική, με στόχο την ανάπτυξη διανοητικών, πρακτικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων.