Ανάλυση Επενδύσεων

Κωδικός μαθήματος:

ACF 435

Τίτλος μαθήματος:

Ανάλυση Επενδύσεων

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Να αναπτυχθεί η κατανόηση και εφαρμογή της θεωρίας, των εργαλείων, της ορολογίας και της επαγγελματικής ηθικής των επενδύσεων από οικονομική άποψη. Για τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας μεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων, το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις γενικές επενδυτικές αρχές. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος θέτει τα θεμέλια για τους φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία που περιλαμβάνει την παροχή και εφαρμογή επενδυτικών συμβουλών.