Ανάλυση Δεδομένων

Κωδικός μαθήματος:

ACF 432

Τίτλος μαθήματος:

Ανάλυση Δεδομένων

ECTS:

5

Περιγραφή Μαθήματος

Αυτό το μάθημα προετοιμάζει τους μαθητές να συγκεντρώσουν, να περιγράψουν και να αναλύσουν δεδομένα και να χρησιμοποιήσουν προηγμένα στατιστικά εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λειτουργίες, τη διαχείριση κινδύνων, τη χρηματοδότηση κ. λπ. Η ανάλυση γίνεται με στόχο με λήψη οικονομικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα που περιλαμβάνουν πολλαπλούς εταίρους. Τα θέματα περιλαμβάνουν την πιθανότητα, τις στατιστικές, τον έλεγχο υποθέσεων, την παλινδρόμηση, την ομαδοποίηση, τα δέντρα αποφάσεων και την πρόβλεψη.