Καθηγητής Ανδρέας Γρ. Ορφανίδης: Με ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους το Πανεπιστήμιο Philips

 «Ένα Πανεπιστήμιο, θεμελιωμένο πάνω στις πιο σύγχρονες ακαδημαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές, και γεννημένο μέσα από τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη διεθνούς κύρους ακαδημαϊκών»

Με την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Philips, μια νέα σελίδα ανοίγει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, όπου ιδιαίτερα αισθητή είναι η παρουσία του Καθηγητή Ανδρέα Γρ. Ορφανίδη. Ο Καθηγητής Ορφανίδης είναι πλέον Καθηγητής Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Philips, και δηλώνει την πρόθεσή του να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του Πανεπιστημίου Philips σε κορυφαίο Πανεπιστήμιο διεθνώς, που να διακρίνεται για την ποιοτική και υψηλού επιπέδου διδασκαλία, έρευνα και προσφορά στην κοινωνία. Με την ευκαιρία αυτή, μας παραχώρησε την πιο κάτω συνέντευξη.

– Κύριε Καθηγητά, η είδηση για έναρξη της υπηρεσίας σας στο Πανεπιστήμιο Philips προκάλεσε αίσθηση. Πως το σχολιάζετε;

Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστησηπου ξεκινώ ένα νέο κύκλο στην ακαδημαϊκή πανεπιστημιακή μου πορεία, με την εκλογή και υπηρεσία μου ως Καθηγητού στο Πανεπιστήμιο Philips. Σε ένα Πανεπιστήμιο, θεμελιωμένο πάνω στις πιο σύγχρονες ακαδημαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές, και γεννημένο μέσα από τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη διεθνούς κύρους ακαδημαϊκών. Πρόθεσή μου είναι, μετά την μέχρι τώρα διδακτική και ερευνητική μου δραστηριότητα στις ΗΠΑ, Ελλάδα και Κύπρο, μετά την πολυετή υπηρεσία μου ως Καθηγητού και Πρύτανη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και μετά τον ηγετικό μου ρόλο ως Προέδρου των διεθνών ακαδημαϊκών οργανισμών European Association of Higher Education Institutions (EURASHE) και European Quality Assurance Register (EQAR), με έδρα τις Βρυξέλλες, να συμβάλω ουσιαστικά στην ανάδειξη του Πανεπιστημίου Philips σε κορυφαίο Πανεπιστήμιο διεθνώς, που να διακρίνεται για την ποιοτική και υψηλού επιπέδου διδασκαλία, έρευνα και προσφορά στην κοινωνία.

– Ποιος είναι ο κύριος στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Philips, ενός νέου Πανεπιστημίου;

Το Πανεπιστήμιο Philips στοχεύει να καταστεί ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο σε παγκόσμια κλίμακα, προσφέροντας άριστη εκπαίδευση, έρευνα και υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με επίκεντρο πάντα το φοιτητή. Ως εκ τούτου, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των φοιτητών με μια ολοκληρωμένη φοιτητοκεντρική προσέγγιση για επιστημονική, προσωπική και επαγγελματική καταξίωση, στη δημιουργία γνώσης μέσα από την έρευνα και την καινοτομία, και στον εντοπισμό και ικανοποίηση αναγκών της κοινωνίας μας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστήσει τη χώρα μας διεθνές κέντρο παροχής ανώτερης εκπαίδευσης, βασικός στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Philips είναι να καταστεί ανταγωνιστικό μεταξύ πανεπιστημίων που διακρίνονται διεθνώς, με μέσα και μηχανισμούς την ποιότητα, την αριστεία και την καινοτομία στους τρείς βασικούς τομείς της δραστηριότητάς του, δηλαδή στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην προσφορά στην κοινωνία.

– Ερχόμενοι τώρα στο επίπεδο του υποψήφιου φοιτητή, τι θα πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος φοιτητής για επιλογή πανεπιστημίου και κλάδου σπουδών;

Το κάθε πανεπιστήμιο προσφέρει τα δικά του προγράμματα σπουδών, επομένως ο κάθε υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει σε βάθος τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το κάθε πανεπιστήμιο, την αξιοπιστία που έχει το κάθε πανεπιστήμιο, την πιστοποιημένη ποιότητα του ως ίδρυμα και των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει, να μελετήσει με ιδιαίτερη προσοχή τις προοπτικές απασχολησιμότητας και εργοδότησης μετά την αποφοίτησή του από συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και πρόγραμμα σπουδών, και να δει αν οι δικές του ανάγκες και προσδοκίες μπορούν να ικανοποιηθούν. Στο Πανεπιστήμιο Philips, που αδειοδοτήθηκε, αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους και ως εκ τούτου έχει διεθνή αναγνώριση, δίδεται μεγάλη σημασία τόσο στην ποιότητα, στην επιστημονικότατα και στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, όσο και στη συνάφειά τους με τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας, της βιομηχανίας και της εργασιακής αγοράς, και στην διασφάλιση απασχολησιμότητας και εργοδότησης των πτυχιούχων.

– Ο τρόπος που εξελίσσεται η πανδημία του Κορωναϊού φαίνεται ότι θα επηρεάσει και το ερχόμενο εξάμηνο τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Πώς το αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Philips;

Όντως, το ενδεχόμενο ανάγκης να προσφερθούν το ερχόμενο εξάμηνο τα συμβατικά μαθήματα διαδικτυακά, όπως και το περασμένο εξάμηνο, είναι ορατό. Για το λόγο αυτό, αλλά και στο πλαίσιο δημιουργίας της απαιτούμενης υποδομής και συστήματος για προσφορά προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως, το Πανεπιστήμιο Philips έχει ήδη επενδύσει μεγάλα ποσά και απέκτησε και εγκατέστησε την αναγκαία ηλεκτρονική υποδομή, δημιούργησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα και την μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανάπτυξε το απαιτούμενο διδακτικό υλικό για προσφορά συμβατικών μαθημάτων διαδικτυακά και εξ αποστάσεως, κατάρτησε σχετικά το διδακτικό του προσωπικό, και είναι πανέτοιμο να προσφέρει, αν αυτό απαιτηθεί, όλα τα μαθήματα διαδικτυακά. Επίσης, έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες προετοιμασίες για συνολική διεκπεραίωση ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών και διεργασιών στο Πανεπιστήμιο ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Και μια τελευταία ερώτηση κύριε Καθηγητά: Ποια θεωρείτε ως πρωταρχικής σημασίας προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου;

Η Παιδεία, αναμφίβολα, αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, και, ως εκ τούτου, τομέα κρατικού και εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, με τον καθορισμό στρατηγικών στόχων για το εκπαιδευτικό μας σύστημα ως σύνολο και για τις επιμέρους βαθμίδες του, και με την διαμόρφωση και υλοποίηση εναλλακτικών τακτικών και ενεργειών για υλοποίησή τους με βάση ξεκάθαρα και εφικτά χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον, πρωταρχική προϋπόθεση επιτυχίας, είναι η υλοποίηση του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού να είναι αποτέλεσμα κοινωνικής συναίνεσης, με την εμπλοκή όλων ανεξαίρετα των σχετιζόμενων με τη Παιδεία θεσμών και φορέων. Το Πανεπιστήμιο Philips, με την εμπειρογνωμοσύνη των διεθνούς κύρους ακαδημαϊκών του, είναι έτοιμο και σε θέση, αν του ζητηθεί από την Πολιτεία, να προσφέρει και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο και προς αυτή την κατεύθυνση.

————————————————————————————————————————-

*O Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Γρ. Ορφανίδης, κατάγεται από τη Λάπηθο, και είναι πανεπιστημιακός Καθηγητής και πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου. Υπηρέτησε και δίδαξε σε πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α, Ελλάδα και Κύπρο.  Έτυχε σημαντικών τιμητικών διακρίσεων διεθνώς. Διετέλεσε Πρόεδρος του EuropeanAssociationofHigherEducationInstitutions (EURASHE) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, καθώς και Πρόεδρος του EuropeanRegisterofQualityAssurance (EQAR), που είναι το ανώτατο σώμα στην Ευρώπη που αξιολογεί τα σώματα αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Στη Κύπρο διετέλεσε πρόεδρος της Υποεπιτροπής της Συνόδου των Πρυτάνεων για τη διαμόρφωση της νομοθεσίας του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση,  καθώς και μέλος πολλών επιτροπών και συμβουλίων του κράτους για θέματα ανώτερης εκπαίδευσης. Έχει επιτελέσει αξιόλογο ερευνητικό έργο, και συνέγραψε σημαντικό αριθμό βιβλίων, επιστημονικών άρθρων, και άρθρων στον ημερήσιο Τύπο. Επιπλέον, ο Καθηγητής Ορφανίδης ασχολείται συστηματικά τόσο με τη μουσική σύνθεση, όσο και με την ποίηση. Έχει στο ενεργητικό του πέντε ψηφιακούς μουσικούς δίσκους ως συνθέτης ή/και στιχουργός, έξι μεγάλα συμφωνικά έργα για συμφωνική ορχήστρα, και πέραν των τριάντα τραγουδιών. Έργα του εκτελέσθηκαν και παρουσιάσθηκαν σε συναυλίες σε Κύπρο, Ελλάδα, Αυστρία, Εσθονία, Αρμενία και Αμερική.