Εξ Αποστάσεως

Το παιδαγωγικό μοντέλο που εφαρμόζεται από το Πανεπιστήμιο Philips στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στη δομημένη παιδαγωγική της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Για τη δημιουργία της οποίας λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα δεκαετιών σχετικής εμπειρίας τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο μοντέλο εμπλουτίστηκε με τη φιλοσοφία και το ιδεώδες της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων και τα σχετικά εργαλεία παραγωγικότητας, σας προσφέρουν ευελιξία στην εξατομικευμένη, αυτορρυθμιζόμενη και ευρετική πορεία σας προς τη γνώση, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιό μας.

Συναφώς, εφαρμόζεται συγκεκριμένης δομής παιδαγωγική μέθοδος η οποία υποστηρίζεται
από οδηγό μελέτης για το κάθε μάθημα αποτελώντας έτσι τη σπονδυλική στήλη κάθε Προγράμματος Σπουδών που προσφέρεται με την εξ αποστάσεως μέθοδο.

Η συγκεκριμένη παιδαγωγική βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τους βασικούς σκοπούς του κάθε μαθήματος, της εκπαίδευσης από απόσταση και της αξιολόγησης της απόδοσης σας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.
Το παιδαγωγικό μοντέλο που χρησιμοποιείται σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει εξατομικευμένο πακέτο εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα στον καθένα από εσάς να έχετε πρόσβαση σε υλικό που –
• έχει προσφερθεί και αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και
• έχει συζητηθεί με τον Καθηγητή – Σύμβουλο στη δια ζώσης συνάντηση μαζί σας ή στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία (teleconference) στο μάθημα.